This is a past event. Registration is closed. View other American Investor Desk events.

Event Details

American Investor Desk oraz kancelaria Miller Canfield z USA (biura w stanie Michigan, Illinois, Nowy Jork, Ohio i DC) mają zaszczyt zaprosić Państwa na serię spotkań online dotyczących prawnych zagadnień ochrony własności intelektualnej na rynku amerykańskim. Seria jest dedykowana dla przedsiębiorców tworzących i oferujących oprogramowanie lub inne dobra objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, którzy są zainteresowani rozwojem i poszerzaniem swojej działalności na rynku amerykańskim.


Pierwsze wydarzenie serii będzie "Umowy IP - umowa licencyjna i oprogramowanie jako usługa ("software as a service" – SaaS)" odbędzie się 19 maja 2021 r. o godzinie 15:45


Uczestnicy webinarium będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami negocjowania i sporządzania umów licencyjnych oraz umów "software as a service" (SaaS) na rynku USA. Wskazane przy tym zostaną korzyści i główne ryzyka związane z każdym z rozwiązań. Nasza prelegentka zwróci także Państwa uwagę na specyficzne dla amerykańskiego rynku ujęcie postanowień umownych w zakresie m. in. gwarancji, odszkodowań, ograniczania odpowiedzialności i ubezpieczeń.


Spotkanie będzie prowadzone przez dr hab.Justynę Regan (Balcarczyk), spolia w kancelarii Miller Canfield, rezydującej w biurze w Chicago. Mec. Regan w swojej praktyce jako amerykański adwokat i polski radca prawny koncentruje się na międzynarodowym prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej i problematyce ochrony danych osobowych. Zdobyła ona także międzynarodową reputację w obszarze umów transgranicznych i transferu danych osobowych. W trakcie swojej kariery naukowej opublikowała wiele artykułów i książek w języku polskim, angielskim i hiszpańskim na temat międzynarodowych aspektów dóbr osobistych, w tym prywatności. Pracowała jako biegły sądowy w zakresie prawa polskiego i europejskiego, oraz została mianowana Special Master w sprawie, która toczyła się przed sądem federalnym. Jest przewodniczącą komisji ds. prawa danych osobowych i bezpieczeństwa cybernetycznego w Chicago Bar Association. Jako prawnik współpracuje i wspiera liczne polskie przedsiębiorstwa rozszerzające działalność na teren Stanów Zjednoczonych.


Spotkanie będzie prowadzone w języku Polskim.

Menu